Cizojazyčné publikace

Brožura pro Expo

  • informační materiál pro českou expozici
  • jazyková verze: japonská, anglická

provedené práce:

návrh, grafické rozvržení, sazba, reprodukce, úprava reprodukcí, tisk