Artedit s. r. o.

Artedit s.r.o. je polygrafická společnost založená roku 1993. Nabízíme zpracování grafických návrhů a předtiskové práce. Především zlom z dodaných originálních textů, nebo přípravu pro tisk z jiných jazykových mutací do češtiny, či jiného jazyka. Dále nabízíme skenování, úpravu digitálních obrázků pro tisk i kvalitní OCR digitalizací písma, vhodnou předenvším pro pro účely reprintu starších vydání.

Specializujeme se na periodika, knižní produkci, výroční zprávy a katalogy.  Zajišťujeme tisk „na klíč“ u kvalitních tiskáren. Spolupracujeme s několika vydavatelstvími, například vydavatelstvím Grada, Albatrosmedia, Národní muzeum, Academia aj. Podílíme se jak na obrazových, zájmových, odborných, naučných a vědeckých publikacích a slovnících, tak také na beletrii, nebo knihách pro volný čas a zábavu. Dlouhodobě se podílíme na zpracování vědeckého periodika Živa, nejstaršího časopisu u nás, založeného J. E. Purkyně.

Artedit je zakládajícím členem Česko-mongolské obchodní komory a podporuje projekt www.checomacoco.cz.